GPR-H系列 0.01%低调整率 直流线性电源 品牌:固纬

更新:2014-3-17 12:49:58      点击:
  • 品牌:   台湾固纬gwinstek
  • 型号:   GPR-H
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍
SELECTION GUIDE
 
Output Watts (W)
Output Volts (V)
Output Amps (A)
Weight (kg)
GPR-0830HD
240W
0 ~ 8
0 ~ 30
18.5
GPR-1820HD
360W
0 ~ 18
0 ~ 20
18.5
GPR-3510HD
350W
0 ~ 35
0 ~ 10
18.5
GPR-6060D
360W
0 ~ 60
0 ~ 6
18.5
GPR-7550D
375W
0 ~ 75
0 ~ 5
18.5
GPR-11H30D
330W
0 ~ 110
0 ~ 3
13.5
GPR-30H10D
300W
0 ~ 300
0 ~ 1
13.5

輸出

 

Output Volts (V)

Output Amps (A)

GPR-0830HD

0 ~ 8

0 ~ 30

GPR-1820HD

0 ~ 18

0 ~ 20

GPR-3510HD

0 ~ 35

0 ~ 10

GPR-6060D

0 ~ 60

0 ~ 6

GPR-7550D

0 ~ 75

0 ~ 5

GPR-11H30D

0 ~ 110

0 ~ 3

GPR-30H10D

0 ~ 300

0 ~ 1

定電壓操作

調節率

電源調節率 < 0.01% + 3mV
負載調節率 < 0.01% + 5mV ( < 10A)
<
 0.02% + 5mV ( > 10A)

漣波與雜訊

< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz

回復時間

< 100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A)

輸出範圍

0 至額定電壓連續可調

定電流操作

調節率

電源調節率 < 0.2% + 3mA
?
負載調節率 < 0.2% + 3mA

漣波電流

< 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A)

輸出範圍

0 至額定電流連續可調

錶頭

數字式

3 1/2 位數 0.5" LED 顯示
準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數)

絕緣

機殼對端子

100MΩ or above ( DC 1000V )

機殼對電源線

100MΩ or above ( DC 1000V )

使用電源

 

交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz

附件

 

電源線 x 1,
操作手冊 x 1, 
測試線 GTL-105 x 1(<3A) or GTL-104 x 1(<10A) Not Available >10A

尺寸

 

255() x 145() x 420() mm

更多产品