GPS-X303C系列 4组输出 线性直流电源 品牌:固纬

更新:2014-3-17 12:50:31      点击:
  • 品牌:   台湾固纬gwinstek
  • 型号:   GPS-X303C系列
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍

Output Watts (W)

CH1 / CH2

CH3

CH4

Weight(kg)

GPS-4303C

200W

0~30V/0~3A

2.2~5.2V/1A Max.

8~15V/1A Max

7

GPS-3303C

195W

0~30V/0~3A

5V Fixed /3A Max.

----

7

GPS-2303C

180W

0~30V/0~3A

----

----

7

 

GPS-4303C

GPS-3303C

GPS-2303C

輸出

 

CH1

CH2

CH3

CH4

CH1

CH2

CH3

CH1

CH2

電壓

0~30V

2.2~5.2V

8~15V

0~30V

5V Fixed

0~30V

電流

0~3A

1A Max

1A Max

0~3A

3A Max.

0~3A

串聯電壓

0~60V

-

0~60V

-

0~60V

串聯電流

0~6A

0~6A

0~6V

定電壓操作(CH1, CH2)

電源調節率

< 0.01% + 3mV

負載調節率

< 0.01% + 3mV (額定電流< 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流> 3A)

漣波及雜訊

< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz

回復時間

< 100μS (50% 負載變動, 最小負載 0.5A)

定電流操作(CH1, CH2)

電源調節率

< 0.2% + 3mA

負載調節率

< 0.2% + 3mA

漣波及雜訊

< 3mArms

同步追蹤操作(CH1, CH2)

同步追蹤誤差

< 0.5% + 3mV 相對於 CH1 讀值

串聯調節率

< 300mV

負載調節率

< 0.01% + 3mV

漣波及雜訊

< 2mVrms 5Hz ~ 1MHz

2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303)

電源調節率

< 5mV

負載調節率

< 15mV

漣波及雜訊

< 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz

電壓準確度

+ 5% 讀值

輸出電流

1A

8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303)

電源調節率

< 5mV

負載調節率

< 10mV

漣波及雜訊

< 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz

電壓準確度

+ 5% 讀值

輸出電流

1A

輸出顯示

數字式

3 位數 0.5" LED 
GPS-4303/3303
輸出 ON 準確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數)
GPS-4303/3303
輸出 OFF 準確度±(0.5% 讀值 + 8 位數)
GPS-2303
正確性 ±(0.5% 讀值 + 2 位數)

絕緣

機殼對端子

> 直流 500V / 20MΩ

機殼對電源線

> 直流 500V / 30MΩ

使用電源

 

交流 220V+10%, 50/60Hz

附件

 

操作手冊 x 1, 
電源線 x 1,
測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2

尺寸及重量

 

255() x 145() x 265() mm
7 公斤

 

更多产品